kwadraty

Miasta obszaru SSS LGD

Najważniejsze miasta naszego obszaru

Radzanów

Radzanów to wieś gminna położona w powiecie mławskim, w gminie Radzanów (na północnym Mazowszu, ziemia zawkrzeńska), na prawym brzegu rzeki Wkry, płynącej w tym miejscu prawie dokładnie z zachodu na wschód. Do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Ratowo. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ciechanowskiego.

Historia

Radzanów, sięgający swą historią roku 1350. W roku 1400, z rąk księcia płockiego Siemowita IV, osada otrzymuje prawa miejskie. Radzanów jako ośrodek miejski funkcjonuje do roku 1869, w którym prawa te ostatecznie utracił. W rozlewisku Wkry, na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska, stał murowany zamek, który został zniszczony w czasie wojen szwedzkich.

Zabytki

Mimo zawieruchy dziejowej, która nie oszczędziła regionu Radzanowa, zachowało się tu wiele obiektów zabytkowych. Wśród nich na uwagę zasługuje sakralny zespół klasztorny, znajdujący się w Ratowie, który powstał w pierwszej połowie XVIII w. W skład obiektu wchodzą:

-Murowany kościół p.w. św. Antoniego z lat 1736-60;

-Klasztor ss. Misjonarek p.w. św. Rodziny, murowany z I połowy XVIII wieku;

-Plebania murowana, datowana na koniec XIX w.

W klasztorze ss. Miłosierdzia przechowywane są relikwie błogosławionej Bolesławy Lament.

Ciekawym zabytkiem jest synagoga w Radzanowie  wybudowana na przełomie XIX i XX wieku.

Ciekawostki

Obecnie Radzanów jest siedzibą gminy wiejskiej o rolniczym charakterze. Rozwinął się tam przemysł jajczarsko-drobiarski, który razem z terenem gmin Bieżuń i Żuromin tworzy jedno z większych zagłębi tego przemysłu na Mazowszu. Funkcjonuje tu również Zakład Utylizacyjny "Bacutil", zlokalizowany po lewej stronie drogi wiodącej do Strzegowa, który obsługuje obszar Północnego Mazowsza.

W oddalonym o ok. 3 km Ratowie, położonym na północnym brzegu Wkry, nieopodal ujścia do niej ślicznej rzeczułki Mławki, znajduje się zabytkowy zespół klasztorny, z pierwszej połowy XVIII wieku. W skład ww. zespołu wchodzą: murowany kościół pw. św. Antoniego, wybudowany w latach 1736-1760, (pobernardyński) klasztor ss. Misjonarek św. Rodziny i murowana plebania z końca XIX w. W latach 1946-1991 w krypcie kościoła przechowywane były relikwie założycielki ww. zgromadzenia błogosławionej Bolesławy Lament.

 

(źródła: www.radzanow.pl, www.radzanow.com, Wikipedia.pl)

Zostaw komentarz

Zaloguj się lub zarejestruj aby móc dodawać komentarze.