kwadraty

Atrakcje:

Co? Gdzie? Kiedy?

Cmentarz żydowski w Żurominie

Cmentarz Żydowski mieści się przy ul. Stefana Żeromskiego w Żurominie. W czasie II wojny światowej został całkowicie zniszczony. Z tego powodu nie posiada macew (nagrobków).

Wyświetl szczegóły

Kościół i klasztor Reformatów w Żurominie

Jest to kompleks budynków zakonnych wybudowanych w stylu barokowym w latach 1715-1780 w Żurominie. Mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4. Kościół p.w. Świętej Trójcy w Żurominie zawdzięcza swój początek objawieniom Matki Bożej, jakie miały miejsce na początku XVIII w.

Wyświetl szczegóły

Synagoga w Radzanowie

Nowa synagoga została wybudowana na miejscu starej synagogi. Znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji w Radzanowie przy Pl. Piłsudskiego 5. Miejsce to zlokalizowane jest przy samym rynku, co pozwala zwiedzić synagogę jednocześnie z główną częścią miejscowości.

Wyświetl szczegóły

Kościół św. Wojciecha w Lidzbarku

Kościół św. Wojciecha w Lidzbarku to najstarszy zachowany kościół w tej miejscowości. Wzniesiono go w roku 1752 na fundamentach spalonego 6 lat wcześniej drewnianego kościoła. Ściany kościoła są murowane z cegły, otynkowane z otworami okiennymi zamkniętymi łukowo. W roku 1960 kościół wpisano do rejestru zabytków, a od 2004 roku znajdują się w nim relikwie św. Wojciecha.

Wyświetl szczegóły

Figurka św. Jana Nepomucena w Lidzbarku

Figurka św. Jana Nepomucena znajduje się na wiadukcie nad rzeką Wel przy ulicy Stare Miasto. Figurka przedstawia świętego, którego kult na terenach Obszaru Nadwkrzańskiego szerzył się w przede wszystkim w XVIII w.

Wyświetl szczegóły

Kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Jezusa Żyjącego w Lidzbarku

Klasycystyczny kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Jezusa Żyjącego w Lidzbarku, usytuowany na wzgórzu zwanym Górką, został zbudowany z cegły w latach 1828-1829. Na wzgórzu tym we wczesnym średniowieczu znajdowało się grodzisko słowiańskie. W 1967 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków.

Wyświetl szczegóły

Kościół pw. św. Mateusza w Lutocinie

Zabytkowy kościół rzymskokatolicki pw. św. Mateusza w Lutocinie pochodzi z XIV wieku. Parafia mieszcząca się przy tym kościele została powołana w 1372 roku. Znajduje się przy ulicy Konopnickiej w Lutocienie, należy do diecezji płockiej w dekanacie sierpeckim.

Wyświetl szczegóły

Pieta ze Szreńska

Pieta ze Szreńska to drewniana rzeźba gotycka, któa znajduje się w kościele w Szreńsku. Wykonana jest z drewna lipowego, pokryta polichromią na bazie farb temperowych (smalty, zieleni malachitowej i minii) na kredowo-klejowej zaprawie. Pieta ze Szreńska jest rzeźbą typowo przyścienną, do eksponowania frontalnego, starannie wykonana z trzech stron, które nie przylegają do ściany. Jest typowym, reprezentatywnym dziełem średniowiecznej sztuki sakralnej z obszaru Mazowsza.

Wyświetl szczegóły

Zamek w Szreńsku

Zamek w Szreńsku to właściwie ruiny zamku rycerskiego wśród otaczających mokradeł. Przedstawia styl późnogotycki – tzw. „gotyk mazowiecki” typowy dla Mazowsza- lub renesansowy, a zbudowany został na planie regularnym. Uważany jest za najbardziej malowniczy i tajemniczy zabytek Szreńska. Wyposażony jest w cztery baszty (basteje), znajduje się w nim także część mieszkalna. Zlokalizowany jest w kierunku północno-wschodnim od miejscowości.

Wyświetl szczegóły

Synagoga w Bieżuniu

Synagoga w Bieżuniu znajduje się przy ulicy Mławskiej, w pobliżu rynku, nad rzeką Wkrą. Została wybudowana na początku XX w. na miejscu wcześniejszej drewnianej bożnicy (wzniesionej około połowy XVIII w.). Do dziś zachował się nie tylko budynek synagogi, ale również dom rabina.

Wyświetl szczegóły

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Muzeum Małego Miasta położone jest tuż przy Starym Rynku. Placówka jest Oddziałem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Wyświetl szczegóły

06-400 CIECHANÓW
ul. Warszawska 33
tel.: +48 23 672 34 20

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Ciechanowie

PTTK organizuje wiele imprez turystycznych, rajdów, wycieczek pieszych, spływów, ognisk. CIECHANÓW powstał na terenach zamieszkałych przez człowieka trzy tysiące lat p.n.e. Ślady wskazują na istnienie grodu na Farskiej Górze już w VII wieku n.e. Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą natomiast z roku 1065. W połowie XIII wieku Ciechanów stał się siedzibą kasztelani, a w latach 1349 - 1520 siedzibą jednego z księstw mazowieckich. Data uzyskania przez miasto praw miejskich pozostaje nieznana. Jedynie przypuszczenia datują to wydarzenie około roku 1350.

Wyświetl szczegóły